Ikoon Test

Arenguvestluse teadlikkuse test

Järgmised küsimused peakid andma vastuse, millised on Teie teadmised arenguvestlusest. Küsimustiku allikaks on "Performance Appraisal", Harvard Business Press, 2009

Sakid

Funktsioonid

Üldised seaded

Autor
Nimetus
Arenguvestluse teadlikkuse test
Kasuta varasemaid vastuseid