Ikoon Test

Strateegia test

Testiga saab kiire ülevaate oma teadmistest ettevõtte või organisatsiooni strateegia olemusest. Test on koostatud Harvard Business poolt avaldatud raamatu "Strateegite rakendamine" alusel.

Sakid

Funktsioonid

Sissejuhatus

Antud testiga saad kontrollida oma teadmisi strateegiast. Küsimused on valikvastustega ning üks vastus on õige. Iga küsimuse järel antakse ka vastuse kohta tagasisidet. Seetõttu on test ka haridusliku iseloomuga ning aitab kaardistada teemasid, mis vajavad täiendamist. Testi tulemusena saab ka plaanida koolitust.

Kui on soov saada ülevaadet oma kollektiivi teadmistest, siis palun pöörduda emailile koolitus@kronos.ee. Siis aktiveeritakse test just teie organisatsioonileShow More Information »

Üldised seaded

Autor
Nimetus
Strateegia test
Kasuta varasemaid vastuseid